Leathanach Baile Chessanalysis

Ar an tsuíomh seo is féidir libh roinnt staidéir atá ag baint le ficheall ríomhaire a aimsiú. Is í feidhm na staidéar sin ná leibhéal imeartha na n-imreoirí fichille a thomhas i gcúinsí ina bhfuil an rátáil gan úsáid. Thosaigh seo uile sa bhliain 2007 nuair a rinne mé anailís bundercheck shimplí agus phostáil mé na torthaí ar shuíomh an chessgames.com. Ón chéad Eanáir 2008, táim gníomhach le hanailís, ag baint feidhme as modhanna atá forbartha ag Ivan Bratko agus Matej Guid. Agus mé ina bhun, táim ag baint triall as forbairt a chur ar mhodhanna analíse agus idéanna nua a aimsiú. Is féidir an obair réabhlóideach Bratko agus Guid a íoslódáil anseo: http://www.ailab.si/matej/doc/Computer_Analysis_of_World_Chess_Champions.pdf

Faoi láthair tá na staidéir a leanas déanta agam:

Cén tábhacht atá baint leis an obair le Bratko agus Guid?

Níor tugadh faoi staidéar eolaíochtúil ariamh chun leibhéal imeartha a fháil amach de réir bogadh. Úsáideadh córais rátála faoina choinne ní ba luaithe. Ach is a mhíbhuntáiste é ná gur í príomhaidhm na rátálacha leibhéal imeartha coibhneasta na n-imreoirí a chur i gcomparáid. In imeacht ama athraíonn an meánleibhéal imeartha agus méadaíonn uimhir na n-imreoirí, dá bharr sin, athraíonn an coibhneas idir leibhéal imeartha agus an rátáil. Is í an fhíric eile gurbh iad na céad daoine a d'aimsigh bealach conas deacair staideanna agus an chaoi a dtéann sí i bhfeidhm ar chruinneas na himeartha a thomhas. Go bhfios dom, níor baineadh triall as a leithéid ariamh. Ta tionchar ag a dtaighde ar údair ina dhiaidh sin, cé nach féidir maíomh i gcónaí gur thuig siad gach rud i gceart.

Copyright © 2014 Erik Varend. Tallinn, An Eastóin. Teagmháil: r?omhphost